Visualizer 3D-professional 3D imaging software / Цена - 600 EUR

     
 
Програмното осигуряване Visualizer 3D е разработен така че да е лесен за усвояване от ползващите го.При изследването на скритите обекти понякога става трудно определянето на местоположението им. За определяне на детайлните характеристики на обектите като ; форма, размер и дълбочината на разположението, се използва Visualizer 3D програмното осигуряване за тримерно изображение.

Описание

Новия усъвършенствен Software Visualizer 3D, предлага съвършенни графики и сензационен метод за анализ на дълбочината на обектите. Технологията на измерение на дълбочината е адекватна в почви от различен тип.
     
     
  Основни функции на програмния пакет

* измерване във 3D графично изображение
* измерване на размерите на обекта
* измерване на местоположението и дълбочината
* ръчна корекцие на грешните сигнали
* принт на резултатите
* изображение на изменение на координатите на обекта
* изображение в режим на реално време (при използването му със Future 2005 Future и I-160)
* Възможност за различаване на черни и цветни метали при използването на Super Sensor
* Автоматично изпълнение на измеренията в случай че отсъства сигнал
* Автоматична корекция на грешните сигнали
* Използване на математична функция за по добра графика (интерполация и светофилтър)
     
     
Screenshots- Пробни снимки
Направете клик в/у изображенията за да ги видите в увеличен мащаб !!!
     
     
           
Тая фигура показва графична гледка погледнато отгоре.В графиката виждате метален обект и кухина които се различават много лесно.
 
Тая фигура показва горен изглед на метален обект и кухина които се виждат много ясно.Ако сте забелязали, другите възможни цветове са отстранени.
 
Това е графична гледка отстрани.По тоя начин може да се измери дълбочината.
 
           
     
           
3D изображение на изследвания обект погледнато от всички страни
 
Тука виждате прозорец във който се дават данните за размера на изследвания обект и типа на почвата
 
В тоя прозорец са показани настройките на параметрите за провеждане на ново изследване
 
           
     
     
     
     
     
     
 
     
     
 
изпратете е-мейл