Grailfinder / Цена - 7.880 EUR
 
Принципът на действие на уреда Grailfinder, е основан на геоелектричния и електромагнитния импулсов метод на работа.По своите функционални свойства уредът на аномалията Grailfinder, обединява във себе си възможностите на Rover C и Cavefinderи включва;

* акустичен магнетометър
* графически геоскенер ; автоматичен/ръчен
* Автоматично измерване на кухина със лесна да/не
* графическо представление на данните на компютъра


Grailfinder съдържа магнетометър за намиране на феромагнитни метали като желязо, никел и кобалт които се намират близо до повърхносат.Със стандартния пакет или със опционалния аксесоар Super Sensor могат да се направят графически измервания, след което с помоща на 3D Software може да се направи оценка и анализ на изследваните обекти.

С помоща на интеграционната микропроцесорна технология данните за измеренията на обекта (сканираните области) автоматично се запаметяват от уреда след което могат да бъдат разгледани и анализирани в компютъра с помоща на 3D Software-тримерно графично изображение.
Характиристика на уреда

Контролен блок на управление
   
Температура на работа
от 0 °C до  50 °C
Температура на съхранение
от -20 °C до  60 °C
Влага
от 5 % до  75 %
Водоустойчивост
няма
Размери
430 мм. x 150 мм. x 260 мм.
Тегло
~3 кг.
Волтаж
12V
Процесор
Motorola, 4 MHz
 
 
Предаване на данните
(Bluetooth):
Честота
2.4 – 2.4835 GHz
Максимална скорост на предаване на данните
1 Мбит/с
Чувствителност
-85 dBm
Максимален диапазон
~ 100 m
 
 
 
 
Според данните на Фирмата производител - OKM
 
За безплатен каталог. З а цените на уредите
 


 

Grailfinder-Görüntülü Toprakalti Radar Cihazi,Dedektör,Define Dedektörü, Toprakalti Görüntüleme Sistemleri,Dedektör,Güvenlik Dedektörleri,dedektцr,derin dedektцrler,ekranli dedektцrler,bilgisayar ekranli cihazlar,altin,maden,gьmьs,antik,
изпратете е-мейл