Ana Sayfa изпратете е-мейл
Rover C II / Цена -8.200 EUR

 

 

 

 
 
 
     

Rover C II , е подобрената версия на Rover C и Grailfinder който притежава геоелектрически метод за по добра локация на всякакъв вид кухина.Принципът на работа на Rover C II - електромагнитен импулсов метод който може да се използва за избиране на аномалиите във целевите обекти.

Долу са посочени примери на обектите и структорите които могат да се локализират ;

* кутии и сандъци
* златни и сребърни предмети
* гробни могили, саркофази и гробища
* бункери, пещери, тунели-галерии

 
   
Техническа характеристика на Rover C II
   
В уреда на аномалията Rover C II са обединени 2 устройства: Ground Scan, за получаване на детайлно графическо изображение на изследваните области и геоелектричен измервател, позволяващ детайлно изследване на всички видове кухини.Заедно със стандартния пакет, уредът на аномалията Rover C II може да бъде използван с обционалния аксесоар SuperSensor.При комбинация с професионалния програмен пакет Visializer 3D е възможно тримерно графично изображение,на обекта, с високо качество което позволява достатъчно точно определяне на размера и дълбочината на индентифицирания обект.С помоща на интерационната микропроцесорна технология данните за измерените обeкти (сканераните области) автоматично се прехвърлят в паметта на уреда след което могат да бъдат разгледани и анализирани в компютър посредством 3D графично изображение което позволява достатъчно точно опридиляне на рзмера и дълбочината на на индентифицирания обект.

 

ROVER C II ;

Magnetometer
Gradiometer
Geoelectric

 
Според данните на Фирмата производител - OKM
 
За безплатен каталог. З а цените на уредите
 


 

Rover C II - Görüntülü Sistem,Dedektör,Metal Dedektörler,Toprakalti Görüntüleme Sistemleriokm,minelab,exp5000,gems,cavefinder,examiner,alan tarama, alan tarama,dfs,görüntülü cihazlar,gpr,radar,okm