GPR-Геофизични измервателни системи- Георадари

Нови модели !!!

В последните години в инженерната геология все по-масово навлизат т. нар.георадари (от английското Ground Penetrating Radar - GPR). Те са и най-съвременните инструменти, използвани в момента за предварителното геофизично изследване на археологически обекти. Работят с мощни електромагнитни импулси с честота от няколко десетки MHz до няколко GHz и, регистрирайки отразените сигнали, могат да дадат дву- и тримерно изображение на погребаните в дълбочина обекти.
 
Gold detectors - Examiner

GPR Системите притежават различна технология от металдетекторите-работят със електромагнитни сигнали.За това, дълбочината до която могат да проникват е по голяма и в същото време може да бъде измерена.Тия уреди могат да се използват със лаптоп или със компютър.Всички уреди съставляващи Future серията притежават най съвременната технология по определяне на местоположението на целите лежащи дълго време заровени дълбоко под земята.Със специалното програмно обеспечение за прибора, се позволява провеждане на детайлен графически анализ на аномалиите от скритите обекти в 3D графичен формат.Това спомага за определяне на негавата форма, принадлежноста към определена група метал и определяне на дълбочината.Фирмата OKM e лидерът на фирмите във света които произвеждат георадарните системи.
Моля поискайте безплатен каталог

 
Examiner
Future 2005eXp5000-(OKM) eXp4000-(OKM) Cavefinder-(OKM)Rover CII-(OKM) Rover C-(OKM) Gems (OKM) Cavefinder (OKM) Examiner (Gold Detectors)
  eXp-4000

www.imagelocators.com

www.okm-gmbh.de
     
     
     
     
 
 

 
Toprakaltı Görüntüleme Sistemleri, Dedektör, OKM, Gold Detectors
toprakaltı görüntülü cihazlar,define dedektörleri,dedektör,alan tarama,altın arama dedektörü,metal dedektörler,maden arama dedektörleri,alan tarayıcı,ekranlı cihazlar,dedektor,derin dedektör,ucuz dedektör,gpr,radar,sismik,noktadedektör ile altın arama,dedektör ile define arama,gümüş,bronz,heykel,
изпратете е-мейл