Геофизични измервателни уреди - Георадари
   
   
Аксесоари за геоскенерите
 
 
     
Метал Детектори - Minelab
   


 
 
Метал Детектори -Lorenz
   
   
Метал Детектори - XP
   
   
   
     
     

Depar се основа през 1976 година.От основаването си до днешно време фирмата ни се занимава със продажба на метал детектори. Фирмата ни се стреми да снабди клиентите си не само във страната но и във чужбина. Обект на дейност: Индустриални детектори (Текстил, Хранителни продукти, Пластмас ...) Детектор за търсене на съкровища и метали Охранителна Техника-Врата за достъп и охрана, Х-Рай системи, Металдетекторна палка за охрана Уреди определящи място на течащта вода от пукната тръба, Дететектор за намиране на кабели и тръби под земята Със специализирания си екип и със гаранцията която дава за продадените от фирмата детектори Depar се различава от своите конкуренти. Индустриални детектори (Текстил, Хранителни продукти, Пластмас ...) Със всеки изминат ден използването на метали става незаменима част от нашия живот.Тъй като това довежда до метална контаминация, отделянето на металите(металните парченца) във производството е същински проблем.За да улесни работата на фирмите във производството Depar предлага на на своите клиенти най професионалните метал детекторни системи, които са производство на едни от най известните фирми във света. Depar; Храни Пластмас Метал Цимент Текстил във горепосочените сектори, разрешава проблема със замръсяването на метали . Целта ни е със минимална намеса отстраняване на нежеланите метали във производството. Детектор за търсене на съкровища и метали Във тоя сектор ние ви предлагаме най новите технологии като - Детектор за търсене на съкровища и метали, Георадари (за дълбоко търсене) със които ще можете да видите изображението на търсения от вас (метал, злато, съкровище и т.н.) на екрана на компютъра. С помоща на професионалния екип със който работи Depar, вие ще бъдете информирани за новостите във технологията от целия свят. Охранителна Техника- Използвайки опита си във сектора на металните детектори, Depar също така ви предлага и най новите охранителни техники произведени със използването на най новите технологии като: X-Ray системи които се използват във големите покупвателни центрове, летища и.т.н., Врата за достъп и охрана, Металдетекторна палка за охрана. Уреди определящи място на течащта вода от пукната тръба, Детектор за намиране на кабели и тръби под земята Паралелно със нарастването на технологиите във целия свят, вече е много по лесно определането на мястото на течаща вода през пукната тръба, откриването на тръби и кабели под земята.За тая цел Depar ви предлага продуктите на Японската фирма FUJITECOM. Георадари, геофизични измервателни уреди, металодетектори за търсене на злато, сребро, скъпоценни камъни, най дълбоките метал детектори, георадари със високо качество, най съвременните георадари...етал Детектор,Георадари на ОКМ, Детектор на Minelab за Злато, Иманярски Детектор, Детектор за полезни изкопаеми , Детектор за скъпоценни метали, Детектор за Мини , Детектор за търсене на скъпоценности , Детектор за златотърсачи , металодетектор, Детектор за заровено имане , Детектор за откриване на съкровища. Със продуктите които ние ви предлагаме вие щте можете да спестите вашето време без да копаете напразно ...
 
       
       
   
       
    Единственият гео-скенер със който межете
    да видите скритите съкровища под земята
   
с помоща на видео-очилата !!!
       
       
Всички данни се обработват моментално от
 
вградения компютърен модул и става
   
видимо през очилата ....
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Най съвременните метал детектори и геоскенери-георадари за търсене на злато, сребро, скъпоценни камъни,кухини, гробни ями, вода и т.н.
Всички права за използването на сайта принадлежат на Depar Ltd. 2006
Web Designer
Изпратете e-mail